รมว.คลัง มอบหมายสศค.ศึกษาจัดทำนโยบายเชิงพื้นที่ มุ่งขับเคลื่อนการดูแลเศรษฐกิจฐานราก

ข่าวเศรษฐกิจ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:11 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง กล่าวปาถกฐาในงานสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประจำปี 2562 เรื่อง "คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่" ว่า จากนี้ไปรัฐบาลจะเน้นการดูแลระบบฐานรากให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่น การดูแลผู้สูงอายุ ที่ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย รัฐบาลจะต้องพิจารณางบประมาณที่จะดูแลสวัสดิการผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข และการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่เดินมาถูกทางแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเข้าไปดูเรื่องงบประมาณการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายและคุ้มค่า

รมว. คลัง กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ สศค. ไปศึกษาแนวทางการทำงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะกลางและระยะยาวในการดูแลประชาชนในเชิงพื้นที่ หรือในระดับฐานรากทั่วประเทศ โดยให้ตั้งทีมหมอคลังอาสา ซึ่งประกอบด้วย คลังจังหวัด ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ โดยให้คิดนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้จริงเป็นรูปธรรม และทำได้จริงในพื้นที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพราะเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก เพราะในอนาคตจะสามารถใช้ข้อมูลที่ได้ เป็นฐานข้อมูลในการให้สวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย

ขณะเดียวกันกระทรวงการคลัง พัฒนาระบบอีเพย์เมนต์ เข้าไปสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ทั้งการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก และสนับสนุนสตาร์ทอัพ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการค้ายุคใหม่

"จะเริ่มจากการส่งทีมลงไปดูแลให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน เพื่อลดการเป็นหนี้ของคน และต่อไปจะเอามาเป็นฐานในการพิจารณาสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการ ซึ่งจะทำให้เห็นว่าพื้นที่ไหนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เพื่อให้ใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งอยากให้ สศค.ทำเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด" นายอุตตม กล่าว

ส่วนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะให้ลงทะเบียนแบบแบบรายบุคคลเหมือนเดิม หรือ เป็นรายครอบครัว ซึ่ง สศค.กำลังศึกษาความเหมาะสมอยู่ แต่อย่างไรก็ตามจะได้ข้อสรุปภายในเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ เพื่อให้ทันการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่

"แม้ สศค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยกันคิดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ และออกมาตรการมาดูแลเศรษฐกิจได้อย่างทันการ และตรงจุดสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่ในอนาคตกระทรวงการคลังจะต้องแก้ไขปัญหาเพื่อดูแลคนไทยให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น ด้วยการร่วมกันปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้แข่งขันกับประเทศอื่นในโลกได้ พร้อมทั้งต้องสร้างเสริมให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพิงการส่งออก" นายอุตตม กล่าว

ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สศค. เปิดเผยว่า เครือข่ายหมอคลังอาสานั้น เป็นแนวคิดที่มีมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่ง สศค.ก็จะกลับไปหาแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เหมาะสม โดยเฉพาะการดูความสำคัญของแต่ละพื้นที่ที่จะใส่งบประมาณลงไป ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้ โดยจะใช้ฐานข้อมูลจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีมาประกอบการดำเนินงาน และในอนาคตอาจจะมีการปรับการให้สวัสดิการที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ