ก.ล.ต.-กสอ.ลงนาม MOU สนับสนุน SME ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 30, 2019 17:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.ล.ต.-กสอ.ลงนาม MOU สนับสนุน SME ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการ SME มีความพร้อมด้านเงินทุนเพื่อใช้พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทั้งในประเทศและระดับสากล ซึ่งเป็นภารกิจของ ก.ล.ต. ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี

"ความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ที่จะช่วยให้ ก.ล.ต. เข้าใจความต้องการที่แท้จริง ปัญหาและอุปสรรค และสามารถกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมให้กับ SME ที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการระดมทุนได้เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของ SME ในแต่ละขั้นการพัฒนา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในการระดมทุน"นางสาวรื่นวดี กล่าว

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า การพัฒนา SME ที่มีศักยภาพให้เข้าถึงตลาดทุนถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการระดมทุนในตลาดทุน เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ขยายตลาด และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

"ตลาดทุนถือเป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาว ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีความโปร่งใส มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนจากกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะเกื้อหนุนให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ กระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายกอบชัย กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ