ธปท.เผยผลตอบแทนพันธบัตร ธปท.มูลค่า 9 หมื่นลบ.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 25, 2020 10:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ประกาศผลการประมูลซื้อตราสารหนี้

ประมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ThaiBMA                    CB20528B     CB20827A
ISIN CODE                  TH0655H7U587   TH0655D7U888
CFI Code                    DYZTXR      DYZTXR
วันชำระเงิน                   27/02/63     27/02/63
วันครบกำหนด                   28/05/63     27/08/63
อายุ                       (91 วัน)     (182 วัน)
อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)               -         -
อัตราส่วนดัชนีเงินเฟ้ออ้างอิง ณ วันชำระเงิน(เท่า)      -         -
วงเงินที่ประมูล(ล้านบาท)              45,000.00     45,000.00
วงเงิน CB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)        45,000.00     45,000.00
อัตราผลตอบแทนที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)       0.9600-0.9730   0.9440-0.9620
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยที่ประมูลได้(ร้อยละต่อปี)      0.96653      0.95725
Bid Coverage Ratio                1.48       2.63
วงเงิน NCB ที่ได้รับการจัดสรร(ล้านบาท)          -         -

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ