อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 20, 2020 15:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร                           ออมทรัพย์               ประจำ
                                     3 เดือน    6 เดือน    12 เดือน    24 เดือน
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ                             0.50    0.625     0.875     1.00     1.00
กรุงไทย                             0.50  0.65-0.90   0.90-1.15   1.05-1.30   1.20-1.45
กสิกรไทย                            0.50     0.60     0.80     0.90     1.00
ไทยพาณิชย์                            0.50     0.60     0.80     0.90     1.00
กรุงศรีอยุธยา                           0.30     0.60     0.80     0.90     1.00
ทหารไทย                            0.125     0.70     0.90     1.10     1.10
ยูโอบี                              0.25     0.65     0.85     1.00     1.10
ซีไอเอ็มบี ไทย                          0.40     0.80     1.05     1.30     1.30
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)                      -      -       -       -       -
ธนชาต                           0.20-0.40     0.65     0.85     1.00     1.00
ทิสโก้                           0.15-2.00     1.10     1.20     1.25     1.30
เมกะ สากลพาณิชย์                         0.25  1.10-1.40   1.25-1.65   1.40-1.75   1.70-1.75
เกียรตินาคิน                           0.50  0.95-1.10   1.05-1.20   1.15-1.30   1.20-1.35
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์                      0.625-1.25     1.20     1.30     1.40     1.55
ไอซีบีซี (ไทย)                        0.60-1.40     1.30     1.40     1.45     1.50
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย                       0.70     1.40     1.55   1.75-1.85     1.70
แห่งประเทศจีน(ไทย)                        0.35  1.10-1.35  1.225-1.35  1.30-1.475  1.35-1.475
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)                 -      -       -       -       -
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย)                     0.05     0.10     0.10     0.10     0.10
ต่ำสุด - สูงสุดของ ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ        0.05-2.00  0.10-1.40   0.10-1.65   0.10-1.85   0.10-1.75

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

"-" หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ