พาณิชย์เผยตลาดสินค้าอาหารฮาลาลมาแรง หนุนผู้ประกอบการใช้ FTA รุกขยายส่งออกต่อเนื่อง

ข่าวเศรษฐกิจ Monday April 6, 2020 09:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า อาหารฮาลาลถือเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง โดยไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกอาหารฮาลาลสูง โดยเฉพาะในกลุ่มประเภทข้าว ผลไม้สดแห้งแช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลแปรรูปและกระป๋อง และน้ำตาล เนื่องจากได้เปรียบด้านวัตถุดิบต้นน้ำที่นำมาผลิตอาหารฮาลาล

นอกจากนี้ ตลาดกลุ่มอาหารฮาลาลยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีผู้บริโภคกว่า 2,200 ล้านคน หรือประมาณ 29% ของประชากรโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยมีอยู่ทั้ง 13 ฉบับ กับ 18 ประเทศ เพื่อส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศอิสลาม (OIC) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน รวมถึงประเทศที่มีกำลังการบริโภคกลุ่มอาหารฮาลาลสูง เช่น จีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้ ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำ FTA กับตุรกี และปากีสถาน และมีแผนจะเจรจา FTA กับบังคลาเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสขยายตลาดกลุ่มอาหารฮาลาลในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบันไทยครองตำแหน่งผู้ส่งออกกลุ่มอาหารฮาลาลอันดับ 1 ในอาเซียน รวมถึงเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย (รองจากจีน และอินเดีย) และอันดับที่ 12 ของโลก โดยในปี 2562 ไทยส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารฮาลาลไปทั่วโลกรวมมูลค่า 29,331 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งออกไปจีนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ในขณะที่การส่งออกไปประเทศสมาชิกองค์กรความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation: OIC) 57 ประเทศ มีมูลค่ารวม 5,217 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 16% ของการส่งออกสินค้าทุกรายการ มีสินค้าส่งออกสำคัญไปยังกลุ่ม OIC เช่น น้ำตาลทราย ส่งออก 1,463 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 28% ของการส่งออกอาหารฮาลาลทั้งหมด รองลงมา คือ ข้าว ส่งออก 1,422 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 27% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่งออก 683 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 13% และอาหารสำเร็จรูปและเครื่องปรุงแต่งอาหาร ส่งออก 258 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 5% เป็นต้น โดยไทยส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไปประเทศในกลุ่ม OIC สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เบนิน ซาอุดิอาระเบีย และแคมารูน นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นที่มีแนวโน้มต้องการอาหารฮาลาลเพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน สหรัฐฯ รัสเซีย และอินเดีย

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ และเครื่องดื่ม จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม พร้อมยื่นขออนุญาตใช้เครื่องหมายฮาลาลและหนังสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และควรพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น อาหารออร์แกนิคเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับคนในชุมชนเมืองที่ต้องการความสะดวกสบาย และผู้สูงอายุที่เน้นบำรุงสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเจาะตลาดใหม่ๆ เช่น ประเทศที่มีคนมุสลิมอาศัยอยู่ หรือไปท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมถึงตลาดที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ