ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday October 31, 2023 15:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ) โดยอินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียน ปี 2566 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และเสนอร่างเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 26 ในวันที่ 6 ก.ย. 66 เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง ซึ่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 66 แล้ว

ในส่วนของประเทศไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว และประเทศไทยจะให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ภายหลังได้รับความเห็นชอบจาก ครม.

สำหรับร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีน ในเรื่องความร่วมมือด้านการเกษตร ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรที่มีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ เพื่อรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรก็ดี ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฏหมายระหว่างประเทศ ประกอบกับไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังนั้น ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฏหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม ม.198 ของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ครม. พิจารณาเห็นชอบเอกสารร่างแถลงการณ์ร่วมฯ แล้วกระทรวงการต่างประเทศ จะมีหนังสือแจ้งการรับรองดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้กับสำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ