กรมบัญชีกลาง ออกมาตรฐานใบเสร็จ e-Government Receipt รองรับ e-Service

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday March 13, 2024 16:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมบัญชีกลาง ออกมาตรฐานใบเสร็จ e-Government Receipt รองรับ e-Service

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งรูปแบบใบเสร็จรับเงินดังกล่าว ยังไม่ครอบคลุมถึงกรณีการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ หรือ e-Government Receipt เพิ่มเติมขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการที่มีการจัดเก็บหรือรับชำระเงินผ่านระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

รวมทั้งนำไปใช้เป็นมาตรฐานประกอบการจัดทำข้อมูลในใบเสร็จรับเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบเสร็จรับเงินภาครัฐ ที่เป็นไปตามที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กำหนด

"การกำหนดแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government Receipt ให้ส่วนราชการใช้ดำเนินการนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการในการเชื่อมโยงกับระบบ e-service ของหน่วยงาน สามารถเก็บรักษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ รวมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ" อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐหรือ e-payment portal of Government เพื่อรับชำระเงินรายได้ หรือเงินอื่นจากประชาชนหรือภาคธุรกิจ และนำเงินส่งคลังแทนส่วนราชการ โดยส่วนราชการสามารถออกใบแจ้งการชำระ (Bill Payment) เพื่อให้ผู้รับบริการ (ประชาชนและภาคธุรกิจ) นำไปชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด เช่น Mobile Banking และ Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และเมื่อผู้รับบริการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ให้แก่ผู้รับบริการ โดยระบบจะรับและนำส่งเงินรายได้ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินคงคลัง และบันทึกบัญชีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ให้ส่วนราชการโดยอัตโนมัติ

นางแพตริเซีย กล่าวว่า ส่วนราชการใดที่ไม่ได้มีการพัฒนาระบบ e-service ของหน่วยงาน แต่มีการจัดเก็บหรือรับชำระเงิน และประสงค์จะใช้บริการผ่านระบบดังกล่าว ในการรับชำระเงินจากประชาชน และภาคธุรกิจ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ สามารถแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อกรมบัญชีกลางได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ