สรรพสามิตประกาศนโยบายปี 53 ทำมาสเตอร์แพลน-ปรับปรุงประสิทธิภาพจัดเก็บ

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday October 15, 2009 17:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า นโยบายและแผนดำเนินงานในปี 53 จะเป็นไปตามแนวคิดหลัก 5 ประการ คือ การบริหารจัดเก็บภาษีให้มีมาตรฐานและเป็นธรรม มุ่งเน้นการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคู่กับการสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่เสียภาษีโดยสุจริต,

การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี ระบบการตรวจสอบ และระบบการควบคุมสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบให้รัดกุมและมีมาตรฐาน รวมถึงการนำระบบแผนที่ภาษี(Tax Map) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี,

การจัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิต(Excise Tax Reform Master Plan) จัดทำแผนแม่บทภาษีสรรพสามิตเพื่อสร้างกรอบการบริหารงานภาษีสรรพสามิต โดยคำนึงถึงการสร้างความเป็นกลางให้แก่ระบบภาษีและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ,

การยกระดับการให้บริการประชาชน ปรับปรุงการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนให้สามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ของกรมสรรพสามิตได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการขยายระบบรับชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(e-Exercise) ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการประชาชนเบ็ดเสร็จผ่านสำนักงานอัจฉริยะ(Smart Office) และ Call Center 1713 เป็นต้น

และการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ปรับปรุงด้านสวัสดิการของบุคลากรทั้งในด้านการทำงานและความเป็นอยู่ เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในรอบปีงบประมาณ 52 (ต.ค.51-ก.ย.52) ได้รวม 291,221.20 ล้านบาท สูงขึ้น 4.64% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีจำนวน 12,908.73 ล้านบาท โดยรายได้ภาษีสรรพสามิตรอบ 3 ปีย้อนหลัง คือ ปีงบประมาณ 49, 50 และ 51 นั้น กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีได้จำนวน 274,095.65 ล้านบาท, 287,231.35 ล้านบาท และ 278,312.47 ล้านบาท ตามลำดับ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ