ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 50,282 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 8, 2020 17:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 50,282 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,319 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 2,003 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,070 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.09% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.04%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวขึ้นจากวันก่อนหน้า โดยเฉพาะในตราสารระยะยาว ประมาณ 4-5 bps. ส่วนหนึ่ง มาจากมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 5,070 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 5,070 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 9,707 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตาม รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย           08-04-2020 %Change
มูลค่าการซื้อขาย           50,281.70 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน     0.71 %  0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี       0.73 %  0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี       1.09 % +0.04 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร              ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง                 0.00   n/a
พันธบัตรรัฐบาล             13,829.90  -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล             0.00   n/a
พันธบัตร ธปท.             33,115.51  -40 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ              0.00   n/a
หุ้นกู้เอกชน               2,449.10   -1 %
พันธบัตรต่างประเทศ              0.00  -100 %

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ