AOT เร่งจ่ายชดเชยผลกระทบทางเสียงของสนามบินสุวรรณภูมิหลังยังตกค้าง 646 อาคาร

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 15, 2020 16:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผยว่า ตามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2549 และมีอาคารที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในเขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นั้น AOT ในฐานะผู้บริหาร ทสภ.ได้ตระหนักในความเดือดร้อนของประชาชน จึงเร่งดำเนินการชดเชยผลกระทบจากกรณีดังกล่าวมาโดยตลอด

ในการประชุมคณะกรรมการ AOT เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมได้เร่งรัดให้ AOT พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารสามารถตรวจสอบเลขที่อาคารผ่านทาง www.airportthai.co.th > หัวข้อ "สิ่งแวดล้อม" หรือ ติดต่อศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทสภ. ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 1 ศูนย์ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค เปิดให้บริการทุกวันในเวลาทำการ (เวลา 08.00 – 17.00 น.) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9088 – 9

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา AOT ได้ชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานของ ทสภ.ระยะที่ 1 ให้กับ อาคารที่อยู่อาศัยไปแล้ว จำนวน 17,841 อาคาร ประมาณร้อยละ 96.5 ของจำนวนอาคารทั้งหมด และสถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง จำนวน 26 แห่ง รวมเป็นเงินประมาณ 5,500 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามยังคงมีอาคารบางส่วน จำนวน 646 อาคาร หรือประมาณร้อยละ 3.5 ที่ยังไม่สามารถดำเนินการชดเชยได้เนื่องจากหลายสาเหตุ ได้แก่ (1) กรณีเอกสารประกอบการรับเงินค่าชดเชยไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง (2) กรณีอยู่ระหว่างการรับรองปีปลูกสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการ (3) กรณียังไม่ตกลงราคาประเมิน และ (4) กรณีไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ ซึ่งกรณีดังกล่าว AOT มิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจ โดยได้เร่งแก้ปัญหาเพื่อให้สามารถจ่ายชดเชยตามหลักเกณฑ์ได้ครบทุกอาคาร

ทั้งนี้ AOT ได้ประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารเพื่อยื่นแสดงกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากเอกสารประกอบการรับเงินถูกต้องครบถ้วน AOT มีความพร้อมในการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบทันที ดังนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบเลขที่อาคารตามช่องทางข้างต้นเพื่อรับการชดเชยต่อไป

AOT มุ่งรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบสนามบิน โดยได้บริหารจัดการผลกระทบด้านเสียงตามหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการเฝ้าระวังผลกระทบทางเสียง โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร และแบบเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบระดับเสียงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ AOT มีโครงการตรวจสุขภาพหูและสมรรถภาพการได้ยิน ซึ่งเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตด้วยการ เป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับชุมชน และเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจของ AOT ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการที่ดี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ