ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 28 มี.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 29, 2022 07:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*             ประเภท วันที่ได้มา/        จำนวน   ราคา  วิธีการได้มา/
                                      หลักทรัพย์ จำหน่าย                  จำหน่าย
JMART  นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      300,000  55.25  ซื้อ
ZIGA   นาง มณฑา ทัสฐาน         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/03/2565      60,000   7.63  ซื้อ
ZIGA   นาง มณฑา ทัสฐาน         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      30,000   7.3  ซื้อ
DIMET  นาย วิชัย วนวิทย์          ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/03/2565    163,000,000   0.5  รับโอน
TH    นาย อาณกร กยาวัฒนกิจ       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/03/2565    10,000,000   4.2  ซื้อ
TRT   นาย ชองอี ไต้           ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/03/2565     1,000,000   4.9  ขาย
TRT   นาย ชองอี ไต้           ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565     1,000,000   4.39  ซื้อ
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ     ผู้รายงาน             หน่วยทรัสต์ 23/03/2565      100,000   5.25  ซื้อ
TAPAC  นาย นารุฮิซะ อาเบะ        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/03/2565      250,000   2.96  ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/03/2565     1,494,300   3.33  ขาย
TEAMG  นาย ชวลิต จันทรรัตน์        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 27/03/2565     1,494,300   3.33  ขาย
                                                     Revoked
                                                   by Reporter
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 22/03/2565       1,300   4.1  ซื้อ
TEAM   นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      149,300   4.13  ซื้อ
TMT   นาย ประวาส สันตวะกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/03/2565      10,000  11.32  ซื้อ
TKC   นาง จิราภรณ์ สิริรุ่งนภาวิไล      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      11,000    27  ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 23/03/2565      20,000   1.15  ขาย
TNDT   นาย สุวัฒน์ แดงพิบูลย์สกุล       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      30,000   1.29  ขาย
BAFS   หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 25/03/2565       1,000   25.5  ซื้อ
                     (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา)
BROOK  นาย กิรินทร์ นฤหล้า         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 25/03/2565     1,500,000   0.52  ขาย
BROOK  นาย กิรินทร์ นฤหล้า         ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 25/03/2565     1,200,000   0.51  ขาย
PPM   นาง นันธิรา ฤทธิมนตรี        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 25/03/2565       5,000   3.38  ซื้อ
                     (ก่อเกียรติ)
RICHY  นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      500,000   1.25  ขาย
RICHY  นาย สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์      ผู้รายงาน              วอร์แรนท์ 25/03/2565      24,600   0.31  ขาย
LEO   นางสาว ศรีไพร เอกวิจิตร์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      10,000   13.5  ซื้อ
STA   นาย กิติชัย สินเจริญกุล        ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      10,000  26.75  ซื้อ
SABUY  นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      30,000  26.25  ขาย
SABUY  นางสาว ทัศน์วรรณ บุญอนันต์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/03/2565      47,000  25.78  ซื้อ
SO    นาย ณัฐนนท์ กฤษณรุ่งเรือง      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      10,000   20.7  ซื้อ
ILM   นาย เอกฤทธิ์ ปัทมสัตยาสนธิ      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 24/03/2565      63,000  22.96  ซื้อ
IP    นาย ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565     2,000,000   20.5  ขาย
EKH   นาง อรสา ตั้งสัจจะพจน์       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      173,220   7.44  ซื้อ
EKH   นาย เมธา วนดิลก         ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      20,000   7.4  ซื้อ
EKH   นาย สุทธิพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      30,000   7.45  ซื้อ
EKH   นาย อำนวย เอื้ออารีมิตร       ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      150,000   7.4  ซื้อ
ADB   นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย    คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา     หุ้นสามัญ 25/03/2565      674,200   1.74  ขาย
                     (นายปกรณ์ กิตติภูมิวงศ์ )
LPN   นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 24/03/2565      164,500   4.62  ขาย
LPN   นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 25/03/2565      35,500   4.62  ขาย
LPN   นาย พิเชษฐ ศุภกิจจานุสันติ์      ผู้รายงาน              หุ้นสามัญ 28/03/2565      200,000   4.62  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ