ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 15 ก.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 16, 2022 07:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร            ความสัมพันธ์*            ประเภท    วันที่ได้มา/       จำนวน  ราคา  วิธีการได้มา/
                                     หลักทรัพย์    จำหน่าย                 จำหน่าย
BKI   นาง ณินทิรา โสภณพนิช        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    15/09/2565     628,508    -  รับโอน
                     (นาย ชาติศิริ โสภณพนิช)
KCE   นาย ปัญจะ เสนาดิสัย        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     100,000  49.50  ซื้อ
JR    นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     270,000  7.20  ซื้อ
CH    นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565     181,700  4.73  ขาย
CH    นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      50,000  5.25  ซื้อ
CH    นางสาว สนิสา ณิชาชินโชติ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      50,000  5.58  ขาย
SUSCO  นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565    10,000,000  3.90  ซื้อ
CPT   นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     250,000  0.84  ซื้อ
SA    นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     425,100  8.74  ซื้อ
TIPH   นาย สมใจนึก เองตระกูล       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    14/09/2565      94,500  61.92  ซื้อ
                     (นางนุชนารถ เองตระกูล)
TACC   นาย ชัชชวี วัฒนสุข         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    07/09/2565     126,200  7.30  ขาย
TSTE   นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      5,000  7.10  ซื้อ
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565    6,000,000  2.00  ขาย
TIGER  นาย จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์     ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565    2,000,000  2.00  ขาย
KSL   นาย สุขุม โตการัณยเศรษฐ์      ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     293,900  3.78  ซื้อ
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา   วอร์แรนท์    12/09/2565      98,800  0.80  ขาย
                     (นางสีวิกา สีลภูสิทธิ์)
BIZ   นาย วรวิทย์ สีลภูสิทธิ์        ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    14/09/2565    1,889,800  0.80  ขาย
PG    นาย พีรนาถ โชควัฒนา        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      2,100  7.21  ซื้อ
KOOL   นาย โกมินทร์ กรตมี         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    12/09/2565    1,200,000  0.61  ขาย
RICHY  นางสาว พิชญา ตันโสด        ผู้รายงาน             วอร์แรนท์    13/09/2565    1,000,000  0.06  ขาย
KUN   นาย ไพศาล ศังขวณิช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565      1,800  2.68  ขาย
KUN   นาย ไพศาล ศังขวณิช        ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      33,700  2.62  ขาย
WICE   นาย เอกพล พงศ์สถาพร       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565      10,000  12.80  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    13/09/2565     600,000  19.27  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565     120,000  19.07  ซื้อ
SPALI  นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    14/09/2565    1,200,000  19.08  ซื้อ
                     (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    13/09/2565     600,000  19.27  ซื้อ
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา    หุ้นสามัญ    14/09/2565     120,000  19.07  ซื้อ
                     (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)
SPALI  นาย ประทีป ตั้งมติธรรม       ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    14/09/2565    1,200,000  19.08  ซื้อ
SHR   นาย นริศ เชยกลิ่น         ผู้รายงาน             หุ้นสามัญ    15/09/2565    1,000,000  3.48  ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ