KCAR เผย"จันทรเสรีกุล"จะโอนหุ้น 19.8% ให้บุตร ผ่านตลท.พรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 มกราคม พ.ศ. 2559 14:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) แจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ (8 ม.ค.59) นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล และนางวิภาพร จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จะทำรายการโอนหุ้นของบริษัทให้แก่บุตร รวม 49,487,600 หุ้น คิดเป็น 19.8% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

โดยการโอนหุ้นครั้งนี้จะทำให้นายไพฑูรย์ ลดการถือหุ้นเหลือ 10,000,000 หุ้น จากเดิม 50,000,000 หุ้น และนางวิภาพร ลดถือหุ้นเหลือ 40,512,400 หุ้น จากเดิม 50,000,000 หุ้น ขณะที่นายพิเทพ จันทรเสรีกุล ซึงเป็นบุตร จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 34,000,000 หุ้น จากเดิมที่ 24,000,000 หุ้น และนายพิชิต จันทรเสรีกุล ซึ่งเปป็นบุตร จะถือหุ้นเพิ่มเป็น 34,000,000 หุ้น จากเดิมที่ 24,000,000 หุ้น

นอกจากนี้นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นบุตร จะรับโอนหุ้นเพิ่มเป็น 25,000,000 หุ้นจากเดิมที่ 20,000,000 หุ้น ,นางสาวพิมลฑา จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นบุตร รับโอนหุ้นเพิ่มเป็น 20,000,000 หุ้น จากเดิมที่ 15,512,400 หุ้น และนางสาวพิมลพรรณ จันทรเสรีกุล ซึ่งเป็นบุตร จะรับโอนหุ้นเป็น 20,000,000 หุ้น จากเดิมที่ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทเลย

ทั้งนี้ การโอนหุ้นดังกล่าวเพื่อเป็นการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้กลุ่มสมาชิกในครอบครัว ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อการควบคุมในบริษัท และไม่มมีผลกระทบต่อนโยบายการบริหาร และการดำเนินงานของบริษัท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ