SAMTEL เผยบ.ย่อยได้งานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) จากกรมที่ดิน มูลค่า 2.77 พันลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 เมษายน พ.ศ. 2561 08:45 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่าบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้รับหนังสือแจ้งตกลงจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที 2) จากกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) โดยมีมูลค่างานรวมทั้งสิ้น 2,767.91 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 1,095 วัน และให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กรมที่ดินภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ