QTC เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่หลังกลุ่ม "ตันธนสิน"ซื้อหุ้นเพิ่มเป็น 13.23% -"ธีรพล นพรัมภา" เข้าถือ 5.86%

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 3, 2020 14:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) แจ้งว่าตามที่มีรายการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตเมื่อวันที่ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา จำนวน 40 ล้านหุ้น หรือ 11.72% นั้น บริษัทได้รับแจ้งจากนางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ว่าได้ซื้อหุ้นจำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.86% ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จากนางสาวแคทรียา บีเวอร์ จำนวน 3,156,356 หุ้น , บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำนวน 3,386,300 หุ้น และ จาก Verwaltungs-und Privat-Bank AG จำนวน 13,457,344 หุ้น

ขณะที่ตามแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยสำนักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นายธีรพล นพรัมภา ได้ซื้อหุ้นของบริษัทในวันเดียวกันจาก บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำนวน 20,000,000 หุ้น คิดเป็น 5.86% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ยังคงมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเดิมที่ 36.65%, กลุ่มตันธนสิน ถือหุ้นเพิ่มเป็น 13.23% จากเดิม 7.07% หลังนางสาวศศิกาญจน์ ตันธนสิน ถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.66% จากเดิม 6.80% ส่วนบุคคลอื่นอีก 3 รายในกลุ่ม ยังคงถือหุ้นในระดับเดิม ขณะที่นายธีรพล นพรัมภา เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น 5.86% จากเดิมที่ไม่ได้ถือหุ้นอยู่

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัทแต่อย่างใด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ