COTTO ปรับโครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยน ผถห.ใหญ่เป็น SCG Mat แทน CCCL

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 1, 2022 18:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) เปิดเผยว่า COTTO ได้รับแจ้งจาก บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (CCCL) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มี บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ถือหุ้น 100%) ว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 CCCL ได้โอนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดใน COTTO จำนวน 82.75% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ COTTO ให้แก่บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด (SCG Mat) (ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCC เช่นเดียวกันโดย SCC ถือหุ้นทางอ้อม 100%) แล้ว

การโอนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทของ SCC ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมนโยบายการดำเนินธุรกิจ และโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ COTTO จากการโอนหุ้นดังกล่าวแต่ อย่างใด

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว SCG Mat ได้รับยกเว้นหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ COTTO ตามข้อ 9 (5) (ข) ของประกาศคณะกรรมการก กับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง กิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ