การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคง สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

ข่าวกฏหมายและประกาศ Monday April 22, 2013 13:33 —กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต มีกำหนดเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่๒๕ — ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ การเยือนประเทศไทยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนมิตรประเทศสมาชิกอาเซียนหลังจากนายเคย์ ราลา ซานานา กุสเมา ได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเตเป็นสมัยที่สองเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรก

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตจะเดินทางเยือนประเทศไทยพร้อมกับคณะจำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลติมอร์-เลสเต อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและรัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการอาเซียน

รัฐบาลไทยจะจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น จะมีการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีสองฝ่ายและนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตและคณะด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - UNESCAP) ครั้งที่ ๖๙ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เมื่อปีที่ผ่านมาไทยและติมอร์-เลสเตได้เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงติมอร์-เลสเตครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่สองฝ่ายจะได้พัฒนาความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทศวรรษต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือเพื่อการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวที่มากขึ้น

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ