ข้อความสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

ข่าวราชการ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 13:43:17 น.
กรุงเทพ--3 พ.ค.--กระทรวงการต่างประเทศ

ด้วยในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ รัฐสภาสาธารณรัฐอิตาลีลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยนาย Enrico Letta ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และนาง Emma Bonino ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีอิตาลี และรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศอิตาลีตามลำดับ ดังนี้

๑. ข้อความสารแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีอิตาลี
BEGIN
“Excellency,

On behalf of the Royal Thai Government and the people of the Kingdom of Thailand, I have the honour to extend to Your Excellency my sincerest congratulations and best wishes on your appointment as Prime Minister of the Republic of Italy.

As our two nations enter the 145th year of formal diplomatic relations, I look forward to working closely with you and your Government to further advance our longstanding smooth and cordial ties for the mutual benefit of our two countries and peoples. I wish Your Excellency success in all your endeavours.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Yingluck Shinawatra
Prime Minister of the Kingdom of Thailand”
END.
๒. ข้อความสารแสดงความยินดีจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี
BEGIN
“Excellency,

I have the honour and pleasure to extend to Your Excellency my sincere congratulations and warmest wishes on Your Excellency’s appointment as Minister of Foreign Affairs of the Republic of Italy.

I am certain that, under your able guidance and leadership, the friendly relations existing between our two countries will be further strengthened and enhanced, both at the bilateral and multilateral levels, for the mutual benefit of our two countries and peoples.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.
Surapong Tovichakchaikul
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
of the Kingdom of Thailand”
END.

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 643-5170 โทรสาร. 643-5169 E-mail : div0704@mfa.go.th--จบ--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง