รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 22, 2018 14:49 —กระทรวงการต่างประเทศ

ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ และยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้แก่ทุกภาคส่วนเรื่องการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๓๕ ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มอบแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ

ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก่อนพิธีส่งมอบห้องสมุดแก่โรงเรียนปากพนังดังกล่าว นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน จะเป็นประธานส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแห่งที่ ๓๔ ให้กับโรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ กรมอาเซียนมีแผนจะส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอีก ๙ แห่ง ใน จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กำแพงเพชร พิจิตร ระยอง และจันทบุรี

อนึ่ง กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยได้จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ แล้ว ๓๓ แห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสาธารณชน โดยได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อเป็นสถานที่ตั้งของห้องสมุดอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยในห้องสมุดอาเซียนจะประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและโอกาสสำหรับเยาวชนไทย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ