ข่าวอินโฟเควสท์
14:00 กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 19 กรกฎาคม 2561   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,640/1,632 1,646/1,650 แกว่งตัวขึ้นเหนือ EM…
13:52 อาเซียน ถกจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ชูการอำนวยความสะดวกทางการค้า รองรับการค้ายุคใหม่   นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยผ…
13:48 (เพิ่มเติม1)ANALYST PICKS:หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561   หุ้นเด่นจากนักวิเคราะห์ (ANALYST PICKS) รวบรวมจากบทวิเคราะห์ของโบรกเ…
13:30 BAY คาดสินเชื่อปีนี้โต 8-10% สูงกว่าเป้าหมายช่วงต้นปีที่คาดโต 6-8%   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่าธนาคารคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่…

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 13:16:15 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแผนงานในเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ และเพื่อเตรียมการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย เช่น แนวคิดหลัก (Theme) และการจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดทำเว็บไซต์กลาง การจัดตั้งศูนย์ข่าวสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ รวมทั้งได้พิจารณาการจัดทำวีดิทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะมีการเผยแพร่ระหว่างพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ประชุมยังได้พิจารณากรอบแผนประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรอบความร่วมมืออาเซียน โอกาสและประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์สมัยใหม่ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมให้การสนับสนุน

อนึ่ง ตำแหน่งประธานอาเซียนมีการหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ในปีนี้ สิงคโปร์จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่ไทยระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ในเดือนพฤศจิกายน และไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง