ข่าวอินโฟเควสท์
17:34 กรมการค้าต่างประเทศยกระดับการให้บริการด้วยระบบรายงานการส่งออก-นำเข้าสินค้า (e-Report)   นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผ…
17:05 จีนเผยอุตสาหกรรมน้ำมันและเคมีภัณฑ์มีกำไรพุ่งขึ้น 45.2% ในช่วง 3 ไตรมาสแรกปีนี้   กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) รายงานว่า อุตส…
15:51 นายกฯปาปัวนิวกินีเผย ที่ประชุมเอเปกไม่มีแถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมปีนี้   นายปีเตอร์ โอนีล นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม…

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 13:16:15 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแผนงานในเบื้องต้นของคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ และเพื่อเตรียมการรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย เช่น แนวคิดหลัก (Theme) และการจัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) การจัดทำเว็บไซต์กลาง การจัดตั้งศูนย์ข่าวสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมระดับรัฐมนตรีอื่น ๆ รวมทั้งได้พิจารณาการจัดทำวีดิทัศน์เปิดตัวการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะมีการเผยแพร่ระหว่างพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ และที่ประชุมยังได้พิจารณากรอบแผนประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเน้นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกรอบความร่วมมืออาเซียน โอกาสและประโยชน์ที่ประเทศและประชาชนไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียน และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ ทั้งสื่อหลักและสื่อออนไลน์สมัยใหม่ ซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมให้การสนับสนุน

อนึ่ง ตำแหน่งประธานอาเซียนมีการหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ซึ่งไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๕๒ (ค.ศ. ๒๐๐๙) ในปีนี้ สิงคโปร์จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนให้แก่ไทยระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ในเดือนพฤศจิกายน และไทยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ประธานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง