นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ ๑๒

ข่าวต่างประเทศ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561 15:00 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๒ (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามคำเชิญของนายโดนัลด์ ทุสก์ (Donald Tusk) ประธานคณะมนตรียุโรป และนายฌอง-โคลด ยุงเคอร์ (Jean-Claude Juncker) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป

การประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรปจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์และพัฒนาการด้านเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมของโลกและของสองภูมิภาค และเพื่อกำหนดทิศทางและแนวนโยบาย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน โดยสหภาพยุโรปในฐานะเจ้าภาพของการประชุม ASEM12 ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “ยุโรปและเอเชีย: หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก” โดยมีผู้นำจากประเทศในเอเชียและยุโรป ๕๑ ประเทศ และ ๒ องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรป และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม

การเข้าร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที ASEM โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเต็มคณะเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมและความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำอื่น ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและของโลกในช่วงการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการด้วย

นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม ASEM12 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำสหภาพยุโรป – อาเซียน (EU-ASEAN Leaders’ Meeting) ซึ่งจะเป็นการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ในด้านต่าง ๆ โดยไทยจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ และยังมีกำหนด พบหารือทวิภาคีกับผู้นำของประเทศยุโรปและเอเชียอีกหลายประเทศ

อนึ่ง ระหว่างการประชุมเอเชีย - ยุโรปครั้งนี้ ฝ่ายเจ้าภาพยังมีการจัดการประชุมและกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งมีผู้แทนจากไทยและผู้มีส่วนได้เสียจากประเทศสมาชิก ASEM เข้าร่วม อาทิ การประชุม ASEM Parliamentary Meeting ครั้งที่ ๑๐ (10th ASEM Parliamentary Meeting - ASEP10) ของผู้แทนรัฐสภา ASEM การประชุม ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ ๓ (3rd ASEF Young Leaders Summit - ASEFYLS3) ของผู้แทนเยาวชน โดยมีเยาวชนไทยเข้าร่วมจำนวน ๒ คน ตลอดจนการจัดเทศกาลวัฒนธรรม ASEM Cultural Festival ในหัวข้อ “Europe meets Asia, Asia meets Europe” ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินของทั้งเอเชียและยุโรปได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานศิลปะ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของสมาชิก ASEM อีกทางหนึ่ง โดยจะมีนักแสดงทางวัฒนธรรมจากไทยเข้าร่วมด้วย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ