กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวระบบขอวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ในประเทศจีน

ข่าวต่างประเทศ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 16:21 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดตัวระบบขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าออนไลน์ (Thai e-Visa) ระยะแรกของไทยอย่างเป็นทางการ ที่ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และนายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมทำพิธีเปิดตัวด้วย

ระบบขอวีซ่าออนไลน์ของไทยระยะแรก จะเริ่มให้บริการที่กรุงปักกิ่งเป็นแห่งแรกในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และจะขยายไปยังเมืองอื่น ๆ ในจีนในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยให้สามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว และสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขั้นตอนการยื่นขอรับการตรวจลงตรา มี ๓ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม และทำการนัดหมายผ่านเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th ๒) ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ E-Payment ที่ปลอดภัยและหลากหลายช่องทาง โดยสามารถยื่นคำร้องได้ทุกที่ ทุกเวลา และ ๓) นำหนังสือเดินทางไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยตามวันและเวลาที่นัดหมายในขั้นตอนที่ ๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุมัติและติดแผ่นปะตรวจลงตราลงบนเล่มหนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบดังกล่าวจะสร้างความประทับใจในการให้บริการผ่านระบบ Thai e-Visa และทำให้การท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการให้บริการแห่งอนาคต

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ