การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓๒

ข่าวต่างประเทศ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 14:30 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓๒ (32nd ASEAN – US Dialogue) ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในภูมิภาค อาทิ แนวคิดอินโด – แปซิฟิก สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ความมั่นคงและความร่วมมือทางทะเล รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน – สหรัฐฯ และความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงด้านสังคมและวัฒนธรรม ประเด็นต่าง ๆ ที่ได้หารือในที่ประชุม อาทิ การก่อการร้ายและการค้ามนุษย์ ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้าและการลงทุน พลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และความร่วมมือด้านการศึกษา สตรีและเยาวชน เป็นต้น โดยปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวในวาระการประชุมต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การติดตามพัฒนาการในอาเซียน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ และ (๒) ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส โดยกล่าวถึงประชาคมอาเซียนที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และมีค่านิยมร่วมกัน รวมถึงยินดีที่สหรัฐฯ ส่งเสริมธรรมาภิบาลในอาเซียน โดยเฉพาะโครงการ ASEAN – U.S. Partnership for Good Governance, Equitable and Sustainable Development and Security (PROGRESS)

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ ๓๓ จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ที่ สปป. ลาว

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ