การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ ๒๑

ข่าวต่างประเทศ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 15:59 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทยและผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย ได้เป็นประธานร่วมกับนาง Vijay Thakur Singh ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ ๒๑ (21st ASEAN – India Senior Officials’ Meeting) ณ กรุงนิวเดลี อินเดีย

ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดียในมิติต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยด้านเศรษฐกิจ อินเดียแสดงความมุ่งมั่นจะร่วมมือกับอาเซียนในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ในปี ๒๕๖๒ รวมถึงการมุ่งเป้าหมายการค้าร่วมกันให้ได้ถึง ๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ. ๒๐๒๒ ด้านการเชื่อมโยง อินเดียแสดงความสนใจจะร่วมมือกับอาเซียนด้านการเชื่อมโยงทางบก น้ำ และอากาศ รวมถึง การรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลและเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) ซึ่งไทยรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN – India Workshop on Blue Economy ครั้งที่ ๓ ที่ประเทศไทย ในปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยินดีต่อพัฒนาการในอินเดียและอาเซียนที่มีความคืบหน้า รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานอาเซียน – อินเดีย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวในวาระต่าง ๆ โดยเฉพาะวาระเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและการลดช่องว่างในการพัฒนา โดยได้เน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ความยั่งยืนด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงเศรษฐกิจสีเขียว และความมั่นคงของมนุษย์ที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทแข็งขันอย่างต่อเนื่องในการลดช่องว่างการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) และยินดีที่อินเดียให้การสนับสนุนอาเซียนในเรื่องนี้มาโดยตลอด

ทั้งนี้ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๓ ที่ประเทศไทย ในฐานะที่ไทยดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ