การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

ข่าวต่างประเทศ Tuesday May 7, 2019 13:20 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบนาง Arancha Hinojal ผู้แทนสำนักงานกิจการด้านกฎหมายแห่งสหประชาชาติ เพื่อยื่นสัตยาบันสารสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism – ICSANT) โดยไทยถือเป็นรัฐภาคีลำดับที่ ๑๑๖ ของอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

อนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นกลไกระหว่างประเทศที่สำคัญในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรการและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเพื่อกำกับดูแล ป้องกัน และปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และการก่อวินาศกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และโรงงานหรือยานพาหนะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยต่อนานาชาติที่จะร่วมเสริมสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลและป้องกันทางนิวเคลียร์ เพื่อมิให้ถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคม นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับรัฐภาคีต่าง ๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของไทยในด้านนี้ต่อไป

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ