พิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ)

ข่าวต่างประเทศ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13:46 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และเจ้าหน้าที่กองเอเชียตะวันออก ๒ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ระหว่างนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

โครงการสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ ทั้งหมดมีระยะทาง ๑๖.๓๔ กิโลเมตร (ตัวสะพาน ๑,๓๕๐ เมตร) ใช้งบประมาณรวม ๓,๙๓๐ ล้านบาท แบ่งเป็นไทยรับผิดชอบ ๒,๖๓๐ ล้านบาท ลาวรับผิดชอบ ๑,๓๐๐ ล้านบาท โดย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขอกู้ยืมจาก สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ กรมทางหลวงคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างภายในปี ๒๕๖๓ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ ๓ ปี

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๕ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่ของประชาชนตามแนวชายแดนแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคตามแผนแม่บท ACMECS ให้เป็นรูปธรรม และอำนวยความสะดวกการขนส่งระหว่างประเทศ ไทย - ลาว - เวียดนาม ผ่านทางเส้นทาง R8 ซึ่งจะเริ่มจากเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ถึงด่านเคาโทร จังหวัดห่าติ๋ญ เวียดนาม (ตอนกลางของเวียดนาม) ระยะประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (CBTA) สามารถเชื่อมต่อไปยังกรุงฮานอยและจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวกอีกด้วย

การลงนามครั้งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยกับลาว และเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๓

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ