ประธานรัฐสภาโมร็อกโกเข้าพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ Thursday September 5, 2019 13:08 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นาย Habib El Malki ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกเข้าพบหารือกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของประธานรัฐสภา เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly - AIPA) ครั้งที่ ๔๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันว่า ไทยกับโมร็อกโกเป็นประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีความสัมพันธ์อันดีในระดับราชวงศ์ อาทิ การเสด็จฯ เยือนโมร็อกโกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อปี ๒๕๓๗ และการเสด็จเยือนไทยของเจ้าหญิงลัลลา ซัลมา พระชายาในสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ ๖ ในฐานะผู้แทนพระองค์ เข้าร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๕๔๙ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ความร่วมมือระดับรัฐสภาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกครอง เนื่องจากฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศ ดังนั้น จึงควรผลักดันให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับรัฐบาลและรัฐสภาระหว่างกัน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนกลไกความร่วมมือระหว่างกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นปัญหาสำคัญที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษทางทะเล และเสถียรภาพและความมั่นคง

ทั้งนี้ ไทยและโมร็อกโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี ๒๕๒๘ ที่ผ่านมา ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความร่วมมือร่วมกันในสาขาต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านการศึกษา

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ