ไทยและเอสแคปจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 4

ข่าวต่างประเทศ Tuesday June 2, 2020 16:04 —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยและเอสแคปจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High- Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development ครั้งที่ 4

ไทยและเอสแคปจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High-Level Brainstorming Dialogue on Enhancing Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development (HLBD) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาง Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติ และเลขาธิการบริหารเอสแคปเป็นประธานร่วม และมีผู้แทนระดับสูงจากประเทศ สมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ ตลอดจนภาคีภายนอกของอาเซียนที่มีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค เข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวจะเป็นเวทีที่อาเซียน หน่วยงานสหประชาชาติ และภาคีภายนอกของอาเซียนได้ทบทวนความคืบหน้าและหารือแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Complementarities Initiative) รวมถึงแนวทางการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ใน Complementarities Roadmap (ค.ศ. 2020 – 2025) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่ 10 และการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue - ACSDSD) โดยเปิดตัวในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 เมื่อปี 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ จะหารือเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยเฉพาะในบริบทของทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action) ในการขับเคลื่อนการบรรลุ SDGs ด้วย

อนึ่ง ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ร่วมกับเอสแคปจัดการประชุม HLBD เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2560 โดยการประชุมฯ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียนให้มีความคืบหน้า ตลอดจนกระชับความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติในด้านดังกล่าวด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


แท็ก community   rain  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ