กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จัดเสวนา APEC 5.0 Professionals และ APEC Brainstorming Session โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายสาขาอาชีพเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างสมดุล

ข่าวต่างประเทศ Friday November 6, 2020 14:09 —กระทรวงการต่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จัดเสวนา APEC 5.0 Professionals และ APEC Brainstorming Session โดยผู้เข้าร่วมเสวนาจากหลากหลายสาขาอาชีพเสนอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างสมดุล

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม APEC 5.0 Professionals และ APEC Brainstorming Session เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นสำคัญในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย โดยทุกฝ่ายสนับสนุนผลประโยชน์ต่อประชาชน การผลักดันความมั่นคงอาหาร สุขภาวะที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนาเทคโนโลยี การค้าการลงทุน และสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการเสวนา APEC 5.0 Professionals ครั้งที่ ๑ และ APEC Brainstorming Session ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เพื่อระดมสมองเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่ไทยควรผลักดันในวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับประชาชนไทยและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ทั้งสองกิจกรรมได้รับเกียรติจากนักวิชาการ นักธุรกิจ นักคิด และนักกิจกรรมรุ่นใหม่แนวหน้าของไทย จำนวน ๑๕ คน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากจากหลายภาคส่วนที่เป็นสมาชิก APEC Focus Group และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ร่วมให้ข้อคิดเห็น โดยมีนายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธาน APEC Focus Group ดำเนินการอภิปราย

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า ประเด็นหลักที่ไทยอาจนำเสนอ คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกที่มีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมิติทางสังคม รองรับความท้าทายจากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน และกระจายความเจริญเติบโตไปสู่ทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็นที่ไทยมีความพร้อม ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร สุขภาวะที่ดี และการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี

กิจกรรม APEC 5.0 Professionals ครั้งที่ ๑ และ APEC Brainstorming Session เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมระดมสมองที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ทั้งนี้ ผลการประชุมครั้งนี้จะถูกประมวลเป็นข้อเสนอเพื่อจัดทำหัวข้อหลัก (theme) และประเด็นสำคัญ (priorities) ในการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี ๒๕๖๕

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ