กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership

ข่าวต่างประเทศ Wednesday January 13, 2021 13:25 —กระทรวงการต่างประเทศ

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership เพื่อติดตามทิศทางการพัฒนาโลก และแสวงหาแนวทางส่งเสริมแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและความเชื่อมโยงภายนอก

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการสอดประสานของแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ติดตามพลวัตห่วงโซ่อุปทานและทิศทางการพัฒนาโลก หารือและส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และแสวงหาแนวทางส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับธนาคารโลก และสำนักเลขาธิการอาเซียน กำหนดจะจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ ?Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership? ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ ? ๑๖.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย) โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการสัมมนาฯ ร่วมกับดาโต๊ะ ลิม จ๊อก ฮอย เลขาธิการอาเซียน และนาย Ranjit Lamech ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก) ธนาคารโลก

การสัมมนาครั้งนี้ จะแบ่งเป็น ๓ หัวข้อย่อยได้แก่ (๑) Global Supply Chain Connectivity (๒) Green and Digital Connectivity และ (๓) Smart and Sustainable Connectivity ที่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙

การสัมมนา Connecting the Connectivities: Synergy through Enhanced Partnership จะเป็นเวทีหารือระหว่างผู้กำหนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) หารือแนวทางในการส่งเสริมการสอดประสานกันระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (MPAC 2025) กับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ในภูมิภาค ภายใต้แนวคิด ?Connecting the Connectivities? (๒) ติดตามพลวัตเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานโลกและทิศทางการพัฒนาในอนาคต (๓) เป็นเวทีในการหารือเชิงนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม และ (๔) แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงนอกอาเซียน โดยตั้งอยู่บนหลักการมุมมองอาเซียนต่อแนวคิดอินโด-แปซิฟิก (AOIP)

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ