รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ข่าวต่างประเทศ Thursday January 21, 2021 13:37 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศครั้งแรกภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของบรูไน ในปี ๒๕๖๔ โดยไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ การพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค และการฟื้นฟูระบบพหุภาคนิยม

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีดาโตะ อารีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นประธานการประชุม

ไทยจะให้ความสำคัญกับการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ การสนับสนุนความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค รวมถึงการบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการฟื้นฟูระบบพหุภาคนิยม

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นการประชุมแรกซึ่งจัดโดยบรูไนฯ ในฐานะประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิดหลัก คือ ?We Care, We Prepare, We Prosper? โดยจะเน้นการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง การเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสและความท้าทายในอนาคต และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศภาคีนอกภูมิภาค นอกจากนี้ บรูไนฯ ยังให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในมิติต่าง ๆ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งนี้มีความสำคัญในการเป็นเวทีกำหนดทิศทางการดำเนินของอาเซียนในปีนี้ โดยจะได้หารือเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ ภายใต้การเป็นประธานของเวียดนาม การติดตามการดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ การสนับสนุนข้อริเริ่มต่าง ๆ ของบรูไนฯ ตลอดจนหารือประเด็นในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญ รวมถึงการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศภาคีนอกภูมิภาค

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ