ข่าวสารนิเทศ: กระทรวงการต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน

ข่าวต่างประเทศ Monday March 8, 2021 13:26 —กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเรื่องผู้ลี้ภัยและการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ไปปฏิบัติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของไทยในการดำเนินการตามข้อตกลงและคำมั่นที่ไทยได้ให้ไว้ในบริบทของความตกลงทั้งสองฉบับ เพื่อให้การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นไปตามหลักมนุษยธรรม สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และช่วยส่งเสริมการพัฒนา ตลอดจนมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสเดียวกันนี้ ที่ประชุมได้หารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไทยในการเข้าร่วมการประชุมทบทวนการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นับเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของไทยในด้านการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และเป็นการปูทางสำหรับการประชุมทบทวนระดับโลกซึ่งจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๕

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ