เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสมาชิก UN โดยนายโจเซฟ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และภริยาเป็นประธาน ณ

ข่าวต่างประเทศ Monday September 26, 2022 15:59 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นาย Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ขอบคุณธนาคารโลกสำหรับการสนับสนุนประเทศไทยตลอดมา โดยไทยมุ่งที่จะปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน

ยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมสากล และให้ความสำคัญกับปรับปรุงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ นาย Zarcone ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนข้อริเริ่มต่าง ๆ ของไทยและของภูมิภาคต่อไป เช่น ความเชื่อมโยง การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ

อนึ่ง ไทยเข้าเป็นสมาชิกธนาคารโลก เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒ โดยกว่า ๗๐ ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างไทยกับธนาคารโลกได้พัฒนาจากความสัมพันธ์ในลักษณะผู้กู้-ผู้ให้กู้ มาสู่การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ซึ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาด้านนโยบายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันได้มีการจัดทำกรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยกับกลุ่มธนาคารโลก (Country Partnership Framework: CPF) ปี ๒๕๖๒ ? ๒๕๖๕

เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารโลกกำลังพิจารณาขยายความร่วมมือ CPF ต่อไปอีก ๒ ปี และอยู่ระหว่างการทบทวนและเรียนรู้ความร่วมมือต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผ่านการหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของประเทศไทยยิ่งขึ้น

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ