ข่าวธานี ทองภักดี ล่าสุด

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับนาย Brett M. Holmgren ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหร...

ต่างประเทศ 8 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Brett M. Holmgren... อ่านต่อ

การบรรยายสรุป ‘เปิดม่าน’ สัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยนายธานี ทองภักดี...

ต่างประเทศ 8 พ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ การบรรยายสรุป 'เปิดม่าน' สัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่และเพื...

ต่างประเทศ 31 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Robert F. Godec เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ต่างประเทศ 31 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายแพทริก เบิร์น (H.E. Mr. Patrick Bourne) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับหน...

ต่างประเทศ 20 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายแพทริก เฮมเมอร์ (H.E. Mr. Patrick Hemmer) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแองโกลาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ 18 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายอากุชตีญู อังแดร ดือ การ์วาญู ฟือร์นังดึช (H.E. Mr. Agostinho Andr? de Carvalho Fernandes)... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่น) นายดอน ปรมัตถ์วินัย...

ต่างประเทศ 26 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นาย Fabrizio Zarcone ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

คณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Area: EFTA)...

ต่างประเทศ 9 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการรัฐสภาสมาคมการค้าเสรียุโรป (Parliamentary Committee of the European Free Trade Area (EFTA))... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบเงินสนับสนุนแก่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร...

ต่างประเทศ 12 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนแก่นางสาวรจนา พวงทอง... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหราชอาณาจักร ครั้งที่...

ต่างประเทศ 8 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน สหราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ ๖... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศเนื่องในโ...

ต่างประเทศ 30 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายโอวีคูโรมา โอโรกุน เจบะฮ์ (Ovikuroma Orogun Djebah) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ในด้านสาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน...

ต่างประเทศ 22 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมืออาเซียน ญี่ปุ่น ในด้านสาธารณสุข การพัฒนาที่ยั่งยืน และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี...

ต่างประเทศ 15 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายมาเร็ก ลิบชีตซกี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างอาเซียนก...

ต่างประเทศ 14 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน จีน ครั้งที่ ๒๘ (ACSOC)... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข...

ต่างประเทศ 13 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ อูชิซเว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุข การพื้นฟูเศรษฐกิจ...

ต่างประเทศ 10 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวกสาม... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันและการเสริมสร้างความเชื่อมั่น...

ต่างประเทศ 9 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS SOM)... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคาราวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ...

ต่างประเทศ 9 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายยาโรสลัฟ เอาต์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปสาธารณรัฐสโลวัก...

ต่างประเทศ 7 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาย Michal Pav?k อธิบดีกรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปสาธารณรัฐสโลวัก ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายธานี ทองภักดี... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกระชับความสัมพันธ์กับรัฐอิสราเอลผ่านการประชุม Working Group Dialogue...

ต่างประเทศ 2 มิ.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Alon Bar ตำแหน่ง Political Director กระทรวงการต่างประเทศรัฐอิสราเอล... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา

ต่างประเทศ 25 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาง Sarah Bianchi รองผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (Deputy U.S. Trade... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย-อินเดีย ครั้งที่...

ต่างประเทศ 26 เม.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศไทย... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย...

ต่างประเทศ 12 เม.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายธานี ทองภักดี... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่เอกอัครราชท...

ต่างประเทศ 5 เม.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นายมาร์ก กุดดิง เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนายธานี ทองภักดี... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่าง...

ต่างประเทศ 28 มี.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับ Ms. Katrina Cooper รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย... อ่านต่อ


ข่าวธานี ทองภักดี ก่อน 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 14:32 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ