การประชุมหารือทางการเมืองไทย - เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๒

ข่าวต่างประเทศ Monday November 28, 2022 14:23 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ได้นำคณะผู้แทนไทย เยือนเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือทางการเมืองไทย - เนเธอร์แลนด์ ครั้งที่ ๒ ณ กรุงเฮก ซึ่งเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ภายหลังว่างเว้นการหารือในกลไกดังกล่าวมา ๒ ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

อธิบดีกรมยุโรป และนาง Karin M?ssenlechner อธิบดีกรมเอเชียและโอเชียเนีย กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เป็นประธานร่วมของการหารือในครั้งนี้ โดยมี

ผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย ได้แก่ นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของผู้เข้าร่วมฝ่ายเนเธอร์แลนด์ มีนาย Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์

การหารือฯ เป็นไปอย่างเป็นสร้างสรรค์ และประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือแนวทางในการส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริหารจัดการน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด /พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงรวมถึงคณะนักธุรกิจระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นพหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมาและยูเครน ความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป และอาเซียน-เนเธอร์แลนด์ และการเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหภาพยุโรป สมัยพิเศษ ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์อาเซียน - สหภาพยุโรป ที่จะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ที่กรุงบรัสเซลส์ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แลกเปลี่ยนผลการประชุมเอเปคที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปในที่ประชุมด้วย

อธิบดีกรมยุโรปและเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้มีโอกาสศึกษาดูงานร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่หน่วยงาน Deltares Delft ซึ่งเป็นสถาบันอิสระสำหรับการวิจัยประยุกต์ในสาขาน้ำและน้ำใต้ผิวดิน โดยนาย Tjitte A. Nauta ผู้จัดการส่วนภูมิภาคเอเชีย / ที่ปรึกษายุทธศาสตร์

การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานไทย และทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือด้านน้ำในอนาคต

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ