รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการประชุม APFSD ครั้งที่ ๑๑

ข่าวต่างประเทศ Tuesday February 27, 2024 14:15 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ ๑๑ จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ภายใต้หัวข้อหลัก ?Reinforcing the 2030 Agenda for Sustainable Development and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions in Asia and the Pacific.?

รองนายกฯ ย้ำถึงความสำคัญของการเร่งรัดการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี ค.ศ. ๒๐๓๐โดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือระดับโลก และเสนอแนวทาง (๑) การแก้ปัญหาที่ให้ความสำคัญกับสังคม ประชาชน และโลกที่อาศัย บนพื้นฐานของหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (๒) การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบรรลุเป้าหมาย SDGs และ (๓) การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในทุกระดับ เพื่อเร่งขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สัมฤทธิ์ผล

ผู้แทนระดับสูงอื่น ๆ ที่กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการประชุม ได้แก่ นาง Amina J. Mohammed รองเลขาธิการสหประชาชาติ (UN Deputy Secretary-General) นาง Armida Salsiah Alisjahbana รองเลขาธิการสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารเอสแคป (Under-Secretary-General and Executive Secretary of ESCAP) และนาง Paula Narva?z ประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (President of ECOSOC) (กล่าวผ่านระบบวีดิทัศน์)

ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการเร่งรัดการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยเฉพาะการขจัดความยากจนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีความยั่งยืน การติดตามการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ผ่านการนำเสนอรายงานการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกเอสแคป ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และหน่วยงานสหประชาชาติเข้าร่วม

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ