รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมงาน OAV 123 Stiftungsfest ณ นครเบรเมิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Tuesday February 27, 2024 14:17 —กระทรวงการต่างประเทศ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมงาน OAV 123 Stiftungsfest ณ นครเบรเมิน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อเข้าร่วมงาน ?OAV (Ostasiatischer Verein) 123 Stiftungfest? หรืองานประชุมธุรกิจประจำปีของสมาคมเอเชียตะวันออก (German Asia-Pacific Business Association) ณ นครเบรเมิน ตามคำเชิญของ OAV Bremen ผู้จัดงาน ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๒๓

OAV เป็นสมาคมด้านธุรกิจที่สำคัญและมีเครือข่ายกว้างขวาง เกิดจากการรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายของภาคเอกชนเยอรมันในการแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเยอรมนีกับเอเชีย-แปซิฟิก สำหรับนครรัฐเบรเมินถือเป็น ๑ ใน ๑๖ รัฐของเยอรมนีที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยเป็นรัฐที่มี GDP ต่อหัวสูงเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ และโดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ขนส่ง และท่าเรือ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมงาน OAV 123 Stiftungsfest ในฐานะแขกเกียรติยศ และได้กล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ OAV เป็นเจ้าภาพ ณ ศาลาว่าการนครเบรเมิน โดยได้นำเสนอมุมมองของไทยต่อความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและเยอรมนีที่ใกล้ชิดและยาวนานกว่า ๑๖๒ ปี นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและเป้าหมายของไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งจุดยืน และความพร้อม ของไทยที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และประชาคมระหว่างประเทศอย่างก้าวหน้าและยั่งยืน สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลก และพร้อมรับมือกับประเด็นท้าทายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน การปรับเปลี่ยนสู่โลกยุคดิจิทัล ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การสร้างความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อ โดยไทยได้ชูสาขาความร่วมมือสำคัญที่จะนำไปสู่การเติบโตรูปแบบใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสีเขียวและความยั่งยืน การค้าและการลงทุน เทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล และความเชื่อมโยง

ระหว่างการเยือนเยอรมนีในครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ใช้โอกาสพบหารือกับบริษัทเอกชนเยอรมนีและหน่วยงานของนครรัฐเบรเมิน เพื่อสานสัมพันธ์ไทยและเยอรมนีในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน เพื่อรับฟังและมอบนโยบายสำหรับการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงรุกกับฝ่ายเยอรมนีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงการเยือนเยอรมนีครั้งนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมกำหนดการต่าง ๆ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมการเสวนาที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลินและมูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) ในหัวข้อ ?Thailand and Germany: Perspectives and Opportunities in the Indo-Pacific? เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ กรุงเบอร์ลิน

KAS เป็นมูลนิธิของเยอรมนีที่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอแนวคิดและมุมมองในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงนโยบายการต่างประเทศเชิงรุกของไทย ความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคและขับเคลื่อนความมั่งคั่งของเอเชีย-แปซิฟิก การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและนโยบายต่ออินโด-แปซิฟิกของเยอรมนี ตลอดจนร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในบริบทการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบัน

การเดินทางเยือนเยอรมนีในครั้งนี้เป็นโอกาสในการติดตามผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเยอรมนีเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และเพื่อเตรียมการเยือนเยอรมนีอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้ โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่องระหว่างสองฝ่ายสะท้อนถึงพลวัตความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี และการมีเป้าหมายร่วมกันที่จะยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership)

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ