กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง

ข่าวต่างประเทศ Tuesday May 21, 2024 14:51 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำข้าราชการและบุคลากรของกรมองค์การระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะการดำเนินการตามข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measure for Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงนเรนทิราเทพยวดี ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อดูแลความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง และส่งเสริมมาตรฐานความเท่าเทียมทางเพศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศ

คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของภารกิจของกรมราชทัณฑ์ และศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา ศูนย์การฝึกวิชาชีพ และศูนย์การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งศูนย์แม่และเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมองค์การระหว่างประเทศในการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาในเวทีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิงและบุตรผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของกรมฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ