รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการหารือระหว่างกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา

ข่าวต่างประเทศ Friday June 14, 2024 14:09 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างกลุ่ม BRICS กับประเทศกำลังพัฒนา (BRICS Dialogue with Developing Countries) ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม BRICS (BRICS Ministers of Foreign Affairs/International Relations Meeting) ตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ (H.E. Mr. Sergey Lavrov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ณ เมืองนิจนีนอฟโกรอด สหพันธรัฐรัสเซีย

การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก BRICS และประเทศกำลังพัฒนารวม ๒๒ ประเทศเข้าร่วม โดยที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางที่กลุ่ม BRICS ในฐานะการรวมกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศตลาดใหม่ขนาดใหญ่ในการส่งเสริมบทบาทของประเทศกำลังพัฒนาในประเด็นระดับโลก เช่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบพหุภาคี การปฏิรูประบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้มีความเป็นธรรมและสนับสนุนการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและความมั่นคงของโลก

การประชุมครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมระดับสูงในกรอบ BRICS ครั้งที่ ๕ ของประเทศไทย ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมดังกล่าว แสดงความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS โดยไทยในฐานะเป็นสะพานเชื่อม (Bridge builder) กับกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในโลก จะสามารถส่งเสริมให้ BRICS เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น และร่วมกับ BRICS ในการผลักดันผลประโยชน์ร่วมของประเทศกำลังพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้เสนอแนะแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่าง BRICS กับประเทศกำลังพัฒนาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ความมั่นคงอาหาร การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิกเดิมของกลุ่ม BRICS ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ และประเทศสมาชิก BRICS รายใหม่ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน รวมทั้งซาอุดีอาระเบีย โดยได้หารือในประเด็นการขยายความร่วมมือทวิภาคี และย้ำเจตนารมณ์ของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก BRICS ด้วย ทั้งนี้ ทุกประเทศได้ชื่นชมและยินดีต่อการสมัครของไทย และเห็นว่าไทยจะสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของ BRICS ได้อย่างดี นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้ยื่นหนังสือแสดงความประสงค์ในการสมัครสมาชิก BRICS ของไทยต่อนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ซึ่งรัสเซียเป็นประธาน BRICS ในปีนี้

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ