รองนายกฯ และ รมว.พลังงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กระทรวงการคลัง

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday December 8, 2020 13:41 —กระทรวงการคลัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่กระทรวงการคลัง โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวในที่ประชุมมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่ 2 และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2563โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการของกระทรวงการคลังที่ดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19รวมถึงโครงการคนละครึ่งที่กระทรวงการคลังได้นำดำริของนายกรัฐมนตรีมาดำเนินการจนเห็นผลชัดเจน ทั้งนี้ มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

2.ในด้านนโยบาย กระทรวงการคลังควรมุ่งเน้นภารกิจใน 3 เรื่องได้แก่ 1) ภารกิจด้านนโยบายการคลังการเงิน เช่น การปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการดูแลภาวะสินเชื่อของภาคธุรกิจและหนี้สินของภาคประชาชน เพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ได้ 2) ภารกิจการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งสู่การพัฒนาของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งปรับโครงสร้างภาคการผลิตของไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และ 3) ภารกิจการปรับกฎเกณฑ์และระเบียบต่าง ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความโปร่งใส มีความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนมากขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการณ์โควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นปัจจัยเร่งรัดให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต้องทันสถานการณ์ โปร่งใส ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งวินัยทางการเงินการคลัง นอกจากนี้ หน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ จำเป็นต้องประสานความร่วมมือด้านนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเสริมว่า นอกจากภารกิจงานในด้านต่างๆ ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายข้างต้นแล้ว กระทรวงการคลังจะได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบภาษีการบริหารรายได้ของรัฐบาล และการรักษาวินัยการเงินการคลัง การปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of Doing Business)รวมทั้งดำเนินมาตรการเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

คณะโฆษกกระทรวงการคลัง

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3236

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ