การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนาย Masatsugu Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 29, 2022 13:02 —กระทรวงการคลัง

ฉบับที่ 156/2565                                                  วันที่ 29 กันยายน 2565

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กับนาย Masatsugu Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ ADB กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือทวิภาคีกับนาย Masatsugu Asakawa ประธาน ADB เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ADB รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาของภูมิภาค โดยมีประเด็นหารือหลัก ได้แก่
1. ความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศระหว่างประเทศไทยและ ADB (Country Partnership Strategy: CPS) ฉบับที่ 3 สำหรับปี 2564 ? 2568 โดย ADB ได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุน
การดำเนินการของประเทศไทยในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมโยง การเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนทางการเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในโครงการสีเขียว และโครงการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำ ถึงความสำคัญของการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ การออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืนอื่น ๆ
2. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศไทย ADB มีโครงการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศไทยในแผนงานปี 2566 ? 2568 ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแพทย์สาธารณสุข นอกจากนี้ ADB ได้แสดงความพร้อมในการสานต่อโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistance: TA) ต่าง ๆ แก่ประเทศไทยในด้านการระดมทรัพยากรในประเทศ (Domestic Resources Mobilization: DRM) รวมถึงสนับสนุนการดำเนินการตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย
3. ความร่วมมือในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) โดยการสนับสนุนทางการเงินให้แก่โครงการต่าง ๆ เพื่อการเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค (Seamless Connectivity) และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม โดยประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันการจัดตั้งกองทุน ACMECS Development Fund (ACMDF) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แสดงความขอบคุณ ADB ในการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการในการศึกษาการจัดตั้งกองทุน ACMDF และได้เสนอให้ ADB พิจารณาร่วมสมทบทุนในกองทุนดังกล่าว โดย ADB พิจารณา หาแนวทางความร่วมมือ ในการจัดตั้งกองทุน ACMDF ต่อไป


     ที่มา: กระทรวงการคลัง

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ