ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 30 ก.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 30, 2020 07:19 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is September 30, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   22.25  22.25 22.35  22.25  22.25  22.25 22.25  22.25  22.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.74  20.74 20.84  20.74  20.74    - 20.74  20.74  20.74
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   18.34  18.34   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.98  21.98 22.08  21.98  21.98  21.98 21.98  21.98  21.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       29.66    -   -    -  30.11    - 30.16  29.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        21.59  21.59 21.69  21.59  21.59  21.59 21.59  21.59  21.59
ดีเซลหมุนเร็ว B10              18.59  18.59 18.69  18.59  18.59  18.59 18.59  18.59    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.34  18.34 18.44  18.34  18.34    - 18.34  18.34    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.04  26.06 28.14  28.04  28.04    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        30-Sep 30-Sep 29-Sep 30-Sep  30-Sep 30-Sep 30-Sep 30-Sep 30-Sep

NGV (Baht/Kg)              14.17
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ