ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 3 พ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 3, 2020 07:32 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 3, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.15  21.15 21.15  21.15  21.15  21.15 21.15  21.15  21.15
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   19.64  19.64 19.64  19.64  19.64    - 19.64  19.64  19.64
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.64  17.64   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   20.88  20.88 20.88  20.88  20.88  20.88 20.88  20.88  20.88
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       28.56    -   -    -  29.01   -  29.06  28.56    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              21.49  21.49 21.49  21.49  21.49  21.49 21.49  21.49  21.49
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           18.49  18.49 18.49  18.49  18.49  18.49 18.49  18.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.24  18.24 18.24  18.24  18.24    - 18.24  18.24    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            25.96  25.96 27.94  27.34  27.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct  30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct 30-Oct

NGV (Baht/Kg)              18.83
                    16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ