ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 4 พ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday November 4, 2020 07:31 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 4, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   20.65  20.65 20.65  20.65  21.15  20.65 20.65  20.65  20.65
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   19.14  19.14 19.14  19.14  19.64    - 19.14  19.14  19.14
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.34  17.34   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   20.38  20.38 20.38  20.38  20.88  20.38 20.38  20.38  20.38
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       28.06    -   -    -  29.01   -  28.56  28.06    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              20.99  20.99 20.99  20.99  21.49  20.99 20.99  20.99  20.99
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           17.99  17.99 17.99  17.99  17.99  17.99 17.99  17.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              17.74  17.74 17.74  17.74  18.24    - 17.74  17.74    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            25.44  25.46 27.44  26.84  27.94    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)         4-Nov  4-Nov 4-Nov  4-Nov  30-Oct  4-Nov 4-Nov  4-Nov  4-Nov

NGV (Baht/Kg)              18.83
                    16-Oct
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ