ข่าวอินโฟเควสท์
13:42 ประธานเฟดบอสตันเผยภาวะเศรษฐกิจสหรัฐขณะนี้เหมาะสม ยังไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ย   นายเอริค โรเซนเกรน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาบอสตันเปิดเผยว…
12:39 ทำเนียบขาวเรียกประชุมผู้บริหารบริษัทผลิตชิป,ซอฟท์แวร์ คาดหารือเรื่อง"หัวเว่ย"วันจันทร์ที่จะถึงนี้   แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายลาร์รี คุดโลว์ ที่ปร…
11:28 สหรัฐเล็งส่งทหารไปซาอุดีอาระเบียหวังสกัดกั้นภัยคุกคามในตะวันออกกลาง   กองทัพสหรัฐเปิดเผยว่า กระทรวงกลาโหมเตรียมส่งบุคคลากรและทรัพยากรทางทหารไปย…
09:28 รมว.ต่างประเทศอังกฤษยืนยันอิหร่านยึดเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ   นายเจเรมี ฮันท์ รมว.ต่างประเทศของอังกฤษเปิดเผยว่า เอกอัคราชทูตของอังกฤษใ…
08:42 ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซี่ปิดบวก 15.61 จุด หุ้นน้ำมัน,เหมืองบวก,เก็งเฟดลดดอกเบี้ยช่วยหนุนตลาด   ตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวขึ้นเมื่อคืนนี้ (19 ก.ค…

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน 2559

ข่าวผลสำรวจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ -- จันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 08:17:45 น.
โครงสร้างกำลังแรงงาน

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.69 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 38.28 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.34 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 7.32 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.41 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้นภาวะการทำงาน

- การทำงาน

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 37.87 ล้านคน ประกอบด้วยผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 12.52 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม 25.35 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบว่า จำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมลดลง 6.1 แสนคน (จาก 13.13 ล้านคน เป็น 12.52 ล้านคน) ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในการปลูกข้าวจ้าว การปลูกข้าวเหนียว การปลูกอ้อย และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในขณะที่ นอกภาคเกษตรกรรมมีจำนวนผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 1.6 แสนคน (จาก 25.19 ล้านคน เป็น 25.35 ล้านคน) ในจำนวนนี้เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และร5จักรยานยนต์ 1.1 แสนคน สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพและ งานสังคมสงเคราะห์เพิ่มขึ้นเท่ากันประมาณ 9.0 หมื่นคน สาขาการผลิต และสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้นเท่ากันประมาณ 3.0 หมื่นคน ส่วนสาขาที่ลดลงคือ สาขาการก่อสร้าง 9.0 หมื่นคน สาขาการบริหารราชการการป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ 7.0 หมื่นคน สาขาการศึกษา 3.0 หมื่นคน สาขากิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 1.0 หมื่นคน และที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่นๆ

- การทำงานต่ำกว่าระดับ

หากพิจารณาถึงจำนวนผู้ที่ทำงานแต่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทำงานแต่ยังมีเวลาและต้องการที่จะทำงานเพิ่ม หรือเรียกคนทำงานในกลุ่มนี้ว่า ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (Underemployment workers) จากผลการสำรวจพบว่า มีผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 2.20 แสนคน หรือร้อยละ 0.6 ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้แม้ว่าจะมีงานทำแล้วก็ตาม แต่ยังมีเวลาว่างที่มากพอและต้องการที่จะทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ จำแนกตามเพศ พบว่าโดยปกติแล้วเพศชายมากกว่าเพศหญิง สำหรับเดือนกันยายน 2559 เพศชายมีจำนวนผู้ทำงาน ต่ำกว่าระดับ 1.55 แสนคน (ร้อยละ0.8) และเพศหญิง 6.5 หมื่นคน (ร้อยละ 0.4) ตามลำดับภาวะ

การว่างงาน
- จำนวนผู้ว่างงาน

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 3.34 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.4 หมื่นคน (จาก 3.00 แสนคน เป็น 3.34 แสนคน) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 จำนวนผู้ว่างงานลดลง2.6 หมื่นคน (จาก 3.60 แสนคน เป็น 3.34 แสนคน)

เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น (จากร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 0.9) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือร้อยละ 0.9

- การว่างงานตามเพศ

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงาน ตามเพศในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่า เพศชายมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.9 และเพศหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8

หากเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับเดือนกันยายน 2558 จะเห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทั้งเพศชายและหญิง
- การว่างงานตามกลุ่มอายุ

สำหรับการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่ม วัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.1 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานลดลงคือจากร้อยละ 4.3 เป็นร้อยละ 4.1 และ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มวัยเยาวชน มีอัตราการว่างงานลดลงจากร้อยละ 5.3 เป็นร้อยละ 4.1 สำหรับในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 0.5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

- การว่างงานตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ

สำหรับระดับการศึกษาที่สำเร็จของผู้ว่างงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พบว่า ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.37 แสนคน (อัตราการว่างงานร้อยละ 1.7)รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 6.5 หมื่นคน (ร้อยละ 1.1) ระดับมัธยมศึกษาปลายหรือเทียบเท่า 5.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.9) ระดับประถมศึกษา 4.6 หมื่นคน (ร้อยละ 0.5) และ ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.9 หมื่นคน (ร้อยละ 0.3) และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 1.8 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 1.3 หมื่นคน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 5.0 พันคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 3.0 พันคน ส่วนจำนวนผู้ว่างงานระดับประถมศึกษาลดลง 6.0 พันคน

- การว่างงานตามประสบการณ์

เมื่อพิจารณาถึงจำนวนผู้ว่างงาน พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.66 แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทำงาน มาก่อน 1.68 แสนคน ซึ่งในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 6.0 พันคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว(จาก 1.62 แสนคน เป็น 1.68 แสนคน) โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการบริการและการค้า 7.9 หมื่นคน ภาคการผลิต 6.7 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 2.2 หมื่นคน ตามลำดับ

ผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.66 แสนคน

สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.01 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จสายวิชาการ 7.0 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 2.3 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 8.0 พันคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2.8 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 4.0 พันคน และไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 3.0 พันคน

ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนจำนวน 1.68 แสนคน

สำเร็จการศึกษาระดับประ5มศึกษา 4.2 หมื่นคน ระดับอุดมศึกษา 3.6 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.5 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2.8 หมื่นคน และผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 2.6 หมื่นคน

- การว่างงานแต่ละภูมิภาค

เมื่อพิจารณาจำนวนผู้ว่างงาน เป็นรายภาค พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงาน 9.6 หมื่นคน(ร้อยละ 0.8) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.9 หมื่นคน(ร้อยละ 0.8) กรุงเทพมหานคร 5.6 หมื่นคน (ร้อยละ 1.1) ภาคเหนือ 5.2 หมื่นคน(ร้อยละ 0.8) และภาคใต้ 5.1 หมื่นคน(ร้อยละ 1.0)

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ว่างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 3.4 หมื่นคน(จาก 3.00 แสนคน เป็น 3.34 แสนคน) เมื่อพิจารณาเป็น รายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 3.2 หมื่นคน กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น 7.0 พันคน ภาคเหนือเพิ่มขึ้น 5.0 พันคน และภาคใต้เพิ่มขึ้น 3.0 พันคน ส่วนภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 1.3 หมื่นคน