สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ข่าวผลสำรวจ Tuesday March 26, 2024 15:28 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาวะการทำงานของประชากรเดือน

สำนักงานสกิติแห่งชาติดำเนินการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือสำรวจแรงงานอย่างตอเนื่องเป็นประจำทุกปี

โครงสร้างกำลังแรงงาน

ผู้อยู่ในกำลังแรงงาน

ผู้ที่มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ที่รอฤดูกาล

การมีงานทำ

เปรียบเทียบจำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

จำนวนผู้มีงานทำ

ผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรม

ผู้มีงานทำนอกการเกษตร

จำนวนมีงานทำ จำแนกตามชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์เพศ

จำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (ด้านเวลา) จำแนกเพศ เพศชาย เพศหญิง

การว่างงาน

เปรียบเทียบจำนวนและอัตราการว่างงาน จพแนกตามภาค

เปรียบเทียบจำนวนแลอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ

เปรียบเทียบจำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน

จำนวนผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์ทำงานและระดับการศึกษาที่สำเร็จ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


แท็ก เกษตรกร  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ