สศก. เปิดตัว แอป ‘บอกต่อ’ แหล่งรวมศูนย์บริการ แอปเดียวจบ ครบทุกบริการด้านเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 24, 2023 15:23 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. เปิดตัว แอป ?บอกต่อ? แหล่งรวมศูนย์บริการ แอปเดียวจบ ครบทุกบริการด้านเกษตร

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบให้บริการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งการวางแผนบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ สศก. จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ?บอกต่อ? เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) โดยให้บริการด้วยชุดเมนูหลักต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 บริการ ดังนี้

รับปัจจัยการผลิตฟรี เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด. น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพ หญ้าแฝก พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สารควบคุมแมลงศัตรูพืช วัสดุการเกษตร เป็นต้น

ด้านกองทุน การติดต่อขอคำปรึกษา ขอคำแนะนำ ทั้งกองทุน FTA กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน เป็นต้น

การขอรับบริการ เช่น การตรวจรับอง GAP อินทรีย์ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง ตรวจรับรองมาตรฐานหม่อนไหม บริการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ การให้บริการรับจดทะเบียน การตรวจสอบดินเพื่อการเกษตร ให้บริการผสมเทียม การตรวจสอบรายชื่อในเขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ให้คำแนะนำประชาชน การให้บริการฝนหลวง งานวิจัยต่างๆ รวมถึงบริการคำแนะนำ ร้องเรียนร้องทุกข์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น

การช่วยเหลือ เช่น การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งพืช ปศุสัตว์ ประมง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรคใบด่างมันสำปะหลัง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโรค AFS ในสุกร มาตรการและนโยบายช่วยเหลือจากภาครัฐ มาตราการช่วยเหลือด้านการผลิต การประกันรายได้ เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ เป็นข้อมูลราคารายสัปดาห์ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งมีสถานการณ์สินค้าผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร รวมถึงมีข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศให้เกษตรกรได้ใช้ในการวางแผนการเพาะปลูกอีกด้วย

?แอปพลิเคชัน บอกต่อ ทาง สศก. มุ่งหวังให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านการเกษตรอย่างรอบด้าน โดยผู้ใช้แอปพลิเคชัน สามารถกดแชร์เพื่อบอกต่อ ไปยังท่านอื่นๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่ง สศก. ได้พัฒนาและออกแบบให้ใช้งานง่าย ผ่านทางสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต หรือ PC คอมพิวเตอร์ทั่วไป ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน อย่างไรก็ตาม การใช้งานในระยะแรก แนะนำให้ผู้ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ โดยตรงควบคู่ไปด้วย เนื่องจากบางเมนูข้อมูลการให้บริการอาจสิ้นสุดหรือใกล้หมดแล้ว เช่น การขอรับปัจจัยการผลิต พันธ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุด้านการเกษตรต่างๆ เป็นต้น? เลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ สศก. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แอปพลิเคชัน ?บอกต่อ? จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือเนวิเกเตอร์ ที่อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร และผู้สนใจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการข้อมูลและขอรับบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหลังจากนี้ สศก. จะมีการจัดอบรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อร่วมเป็นผู้ดูแลแอปพลิเคชันในชุดเมนูที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา โดยเกษตรกรและทุกท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านระบบ Android และระบบ IOS รวมถึงใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ที่ https://bohktoh.oae.go.th ซึ่งหากมีปัญหาด้านระบบการใช้งานแอปพลิเคชัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th

******************************************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล และ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ