สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โชว์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรฐานชีวภาพ 6 แห่ง

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 27, 2023 15:15 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สศก. ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโชว์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเกษตรฐานชีวภาพ 6 แห่ง

นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด โดยปีงบประมาณ 2566 กำหนดเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน 30 แห่ง โดยการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่จะพัฒนาผลิตภันฑ์สินค้าและบริการจากฐานชีวภาพแห่งละ 1 ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยดำเนินการสำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นได้ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช

ในการนี้ สศก. ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ จาก 6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ โดยวิสาหกิจชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุน 47,500 บาท/วิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะใช้วัตถุดิบที่มีศักยภาพหรือเป็นอัตลักษณ์ ผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพื้นที่มาพัฒนา/แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าในชุมชนต่อไป ดังนี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางหวานพัฒนา ตั้งอยู่ที่ 23/5 หมู่ 5 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 25 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผงชงส้มควายสำเร็จรูป

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน ตั้งอยู่ที่ 23 หมู่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุดจังหวัดพังงา มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 25 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงแก้ว

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรคนปงยั้งม้า ตั้งอยู่ที่ 63/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 51 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันงาสกัดเย็นชนิดเม็ด sofl gel

วิสาหกิจชุมชนโกโก้แปลงใหญ่เมืองวัง ตั้งอยู่ที่ 124 หมู่ 2 ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 62 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ผง และโกโก้ช็อกโกแลต

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปบ้านกันตวจระมวล ตั้งอยู่ที่ 89 หมู่ 1 ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 20 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกอมสมุนไพร รสมะขามป้อมน้ำผึ้งมะนาว

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนโคราชจีโอพาร์คขามทะเลสอ ตั้งอยู่ที่ 433/3 หมู่ 2 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 14 ราย ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือสปาสมุนไพรขลู่

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งจะได้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับพัฒนา ซึ่งเชื่อมั่นว่า หากผลิตภัณฑ์พัฒนาแล้วเสร็จ จะช่วยให้มีวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เป็นต้นแบบในชุมชน และสร้างเสริมกระตุ้นเศรษบกิจในพื้นที่ต่อไป โดย สศก. มีแผนจะลงพื้นที่ติดตามวิสาหกิจแห่งใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราดเพิ่มเติมช่วงเดือนสิงหาคม 2566 ต่อไป

***********************************

ข่าว : ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ศูนย์ประเมินผล

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ