สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 9, 2021 13:40 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

     สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 2.8     เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ร้อยละ 66.4 แต่อย่างไรก็ตาม สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ขยายตัวร้อยละ 10.9 9.4 และ 23.6 ตามลำดับ
     ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสำคัญ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2564 หดตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน         สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่หดตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการใช้น้ำมันเครื่องบินและน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่ จึงทำให้การเดินทางทางอากาศลดลงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

     อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาล ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน         เนื่องจากปีนี้เปิดหีบช้าและด้วยสภาพอากาศแห้งแล้งไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกส่งผลให้มีปริมาณอ้อย เข้าหีบลดลงจากปีก่อนอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ดัชนีผลผลิตหดตัวร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความกังวลที่มีต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งอาจทำให้การดำเนินกิจกรรม      ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค

สำหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสำคัญที่ขยายตัว อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ ขั้นต้น อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน และอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์

อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น ดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสถานการณ์ที่มีการ Work From Home ทำให้มีการผลิตสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ ถุงอาหาร ขวด และเครื่องใช้ในครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐานดัชนีผลผลิตขยายตัวร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงในช่วงปลายปีที่ผ่านมาราคาเหล็กปรับตัวสูงเนื่องจากจีนนำเข้าสินค้าเหล็กเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะขาดแคลนสินค้า ทำให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อจำหน่ายและทำกำไรในช่วงที่มีราคาสูง

อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขยายตัวร้อยละ 23.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีคำสั่งซื้อพิเศษจากสหรัฐอเมริการวมถึงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ในหลายเดือนที่ผ่านมาเริ่มคลี่คลาย ทำให้สามารถส่งสินค้าได้ตามปกติอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ระดับร้อยละข้อมูลเพิ่มเติม : นเรศ กิจจาพัฒนพันธ์กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร. 022023915

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ