5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย คว้ารางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 8

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday June 13, 2013 09:02 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 8 ให้กับ 5 ธุรกิจเอสเอ็มอีไทย ได้แก่ บริษัท ธัญ ออริซ่า จำกัด , บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด, บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด, บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด และ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด สะท้อนศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่นของผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีไทย โดยมี นายอานันท์ ปันยารชุน นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงโครงการ Bai Po Business Awards by Sasin ว่า “เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจได้อย่างโดดเด่น ทั้งนี้ธนาคารมุ่งหวังให้รางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการไทยรายอื่นๆ ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งพร้อมรับเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) ตลอดจนขยายพื้นที่ของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค ซึ่งในระยะยาวจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นายธิติ เวชแพศย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ฯ กล่าวถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินว่า “ธุรกิจต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นของโครงการ และมีความโดดเด่นในมิติที่สำคัญต่อศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและย่อมมิติใดมิติหนึ่งหรือหลายมิติ ประกอบด้วย 1.การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) 2.ความริเริ่ม ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 3.การมีคุณภาพสูง (Quality) 4.การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) 5.การสร้างมูลค่า (Value Creation) 6.การสร้างตราสินค้า (Branding) 7.การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) 8.ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการและการสร้างทีม (Leadership & Team Building) 9.การปฏิบัติดีต่อสังคม (Social Responsibility) และ 10.การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตก้าวหน้าและแข็งแกร่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณามอบรางวัลแก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่มีการจัดอันดับ และไม่จำกัดจำนวนผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี ” ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก กล่าวว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทผู้ประกอบการที่สร้างธุรกิจให้มีความโดดเด่น ซึ่งสมควรได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 8 รวม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด ผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำหรับห้องวิจัย ทดลอง ห้องปฏิบัติการ ที่ยึดหลักการให้บริการครบวงจรแบบ Turn Key Solution ทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งในรูปแบบ ปราศจากเสียงและกลิ้นรบกวน หรือ Fully Knock Down ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) และ การมีคุณภาพสูง (Quality) บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามินา (Lamina) ฟิล์มนิรภัย และฟิล์มตกแต่งมาตรฐานชั้นนำของสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงคุณภาพและราคาที่เหมาะสมต่อลูกค้า ชาวไทย มีการสร้างศูนย์บริการมาตรฐานต้นแบบ และพัฒนาระบบบริการ จนลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ และจดจำตราสินค้าฟิล์มลามินาได้ในระยะยาว ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การให้ความสำคัญ ต่อลูกค้า (Customer Focus) การสร้างตราสินค้า (Branding) และ การสร้างธุรกิจด้วย พลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด ผู้นำสปาที่ประสบความสำเร็จด้วยการวิจัยและนำพืชพรรณธรรมชาติของไทยและเอเชียมาสกัดสารสำคัญที่มีประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เชิงสุขภาพอย่างทันสมัย ภายใต้ชื่อตราสินค้าธัญ (THANN) และเป็นรายแรกของโลกที่สามารถสกัดสารในใบชิโสะ รวมถึงน้ำมันรำข้าวไทย มาเป็นส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเอานาโนเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การสร้างมูลค่า (Value Creation) และการสร้างตราสินค้า (ฺBranding) บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ จำกัด โรงพยาบาลสัตว์เอกชนขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการได้ 24 ชั่วโมง จัดแบ่งเป็นคลินิกเฉพาะทาง 12 คลินิก เพื่อความเชี่ยวชาญในการรักษา สร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าผู้รักสัตว์เลี้ยง และสามารถขยายบริการครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ ความงาม และร้านจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการเสริมอื่น ๆ เช่น แท็กซี่รับ-ส่ง บริการฌาปนกิจ ฯ ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า (Customer Focus) การมีคุณภาพสูง (ฺQuality) และ การสร้างมูลค่า (Value Creation) บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายยาจากสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ ที่นำกรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ตรวจสอบสรรพคุณและนำมาผลิตด้วยเครื่องจักรพลังงานธรรมชาติ ตลอดจนมีการปรับปรุงและคิดค้นสินค้าใหม่ ๆ ให้ทันสมัย สามารถรับประทานง่าย เก็บรักษาได้นาน และมีการนำระบบประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรับเปลี่ยนคืนสินค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ได้รับรางวัลจากความโดดเด่นในมิติ การมีคุณภาพสูง (ฺQuality) รวมถึง การตอบสนองและปรับตัวต่อโอกาสและปัญหา (Adaptability to Changes) ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล “Bai Po Business Awards by Sasin” ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตภายใต้ความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ การริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การให้ความสำคัญและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า และการปฏิบัติดีต่อสังคม” สื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร: 02-544-4501-2 Website: www.scb.co.th Facebook: www.facebook.com/scb.thailand Twitter: www.twitter.com/scb_thailand

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ